مقام در فرهنگ های موسیقی دیگر

شناخت مقام در انواع موسیقی (این دوره به صورت رایگان ارائه شده است) در این آموزش : شما با شش فصل مهارت هایی که برای شناخت مقام نیاز دارید فرابگیرد را می آموزید. موسیقی عربی در ابتدای خلافت عباسیان رشد زیادی کرد؛ و یک دوران طلایی داشت. این رشد متاثر از دیدگاه شیعیان و نیز …

مقام در فرهنگ های موسیقی دیگر ادامه »