[ به صفحه نظرسنجی خوش آمدید ]

[ میزان نظرات شما دوستان عزیز ]

گیتار

۴۶ نفر

پیانو

۵۵ نفر

هارپسکورد

۳۵ نفر

هنگ درام

۲۸ نفر

سازهای الکتریک

۱ نفر