[ به صفحه نظرسنجی خوش آمدید ]

[ میزان نظرات شما دوستان عزیز ]

گیتار

۴۰ نفر

پیانو

۵۱ نفر

ویولن

۳۵ نفر

سه تار

۲۵ نفر