بهشت پیانو | بانداری | اپلیکیشن و سایت هامرد

بهشت پیانو | بانداری

Piano Paradise | Bandari

چین

سال ساخت : قبل از ۲۰۰۰

 ساز و ادوات موسیقی : پیانو (Piano)

سبک موسیقی : نیو ایج (New Age)

من می خواهم بدانم عشق چیست؟ (I Want To Know What Love Is)

تصور کن (Imagine)

سوگند (Swear)

نپتون (Neptune)

آب چشمه (Spring Water)

صبح آفتاب (Morning Sun)

ال کندور پاسا (El Condor Pasa)

ارابه های آتش (Chariots Of Fire)

اولین دانه های برف (The First Snowflakes)

صدای سکوت (The Sound of Silence)

موسیقی های جدید
  • دو نفره های سُل کلاسیک | آقا و خانم سُل | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
  • راه برگشت به خانه | دانیل جانگ | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
  • آهنگ هایی از یک باغ مخفی | شبگرد | اپلیکیشن و سایت هامرد