ملودی | شکو کانه-میسون | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد

ملودی | شکو کانه-میسون

Melody | Sheku Kanneh-Mason

آمریکا

سال ساخت : ۲۰۲۰

ساز و ادوات موسیقی : ویولن سل (Cello)

سبک موسیقی : کلاسیک (Classic)

۱.۰۰۰ تومان

Melody

موسیقی های جدید
  • خاستگاه | جاوی لوب | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • دره گرودو | تایلور دیویس | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • نسم علینا الهوی | فیروز | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد