من شما را با احساس می خواهم | هیرومی هاندا | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد

من شما را با احساس می خواهم | هیرومی هاندا

I Want You To Feel | Hiromi Haneda

ژاپن

سال ساخت : ۲۰۰۸

 ساز و ادوات موسیقی : پیانو (Piano)

سبک موسیقی : کلاسیک (Classic)

آه عشق من (Oh my love)

میخواهم تو را احساس کنم (I want to feel you)

شروع به حرکت کردم ساعت متوقف شد ( I started to move the clock was stopped)

چرخیدن رولت سرنوشت (Spinning the roulette of destiny)

عشق نامرئی (Invisible Love)

تو و من (You and me)

من خیلی نزدیک می مانم (I stay so close)

قهرمان (Hero)

با یک شب بی خوابی (With a sleepless night)

چشم بسته (Eyes closed)

زمان کریسمس (Christmas Time)

موسیقی های جدید
  • سپیده دم | مونو | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • عشق | شین نال سای | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • بی حد و حصر | الساندرو پیرینی | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • حفره | تامی بری | اپلیکیشن و سایت هامرد