آسترال | آندره سوید | اپلیکیشن و سایت هامرد

آسترال | آندره سوید

Astral

لبنان

سال ساخت : ۲۰۱۹

 ساز و ادوات موسیقی : ویولن سل (Cello)

سبک موسیقی : نیو ایج (New Age)

آسترال (Astral)

موسیقی های جدید
  • بهشت پیانو | بانداری | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • چشمان ببر | دو سل | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
  • نفس کشیدن | کن ورهیک | اپلیکیشن و سایت هامرد
  • دو نفره های سُل کلاسیک | آقا و خانم سُل | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد