[ دسته بندی بر اساس ساز ]

در این قسمت می توانید موسیقی های بی کلام را بر اساس نوع ساز پیدا کنید

پیانو
 • سرنوشت | جاوی لوب | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • سوار بر اسب | لیک ایزابل| اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • کشف کردن | جیم بریکمن | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
ساز های الکتریک
 • خدایی در میان آنها | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • به سرعت | پروژه آشاملالیوف موزیک | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • حکایت ها | تامی بری | سایت و اپلیکیشن موسیقی بی کلام هامرد
گیتار
 • از این مکان | تامی بری | سایت و اپلیکیشن موسیقی بی کلام هامرد
 • باقی مانده | کن ورهیکه | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • مسالمت آمیز | کن ورهیکه | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • آهنگ زمستانی | کن ورهیکه | اپلیکیشن و سایت موسیقی هامرد
 • و ما اینجا هستیم | تامی بری | سایت و اپلیکیشن موسیقی بی کلام هامرد
 • حکایت ها | تامی بری | سایت و اپلیکیشن موسیقی بی کلام هامرد
هارپیشورد
 • باخ کتابهای کوچک | فرانچسکو کورتی | اپلیکیشن و سایت هامرد