[ به موزیک بازی خوش آمدید ]

این جا جهان بازی با موسیقی و شناخت و درک بهتر موسیقی و هم بازی و هم یادگیری و در نهایت جایزه است.

در هر مرحله شما با ۱۰ سوال موسیقی برخورد خواهید داشت و با جواب دادن به هر سوال ۱۰۰۰ امتیاز می گیرید که در پایان بازی به کیف پول شما اضافه می شود.